Verzekeringsonderzoeken

Elk jaar verliezen verzekeraars miljoenen euro’s bij frauduleus handelen door verzekerden, wederpartijen, zorgaanbieders en andere begunstigden. Als verzekeraar wilt u zorgvuldig en op proportionele wijze fraude bestrijden en beheersbaar houden. Immers het overgrote deel van uw cliënten (in welke hoedanigheid ook) zijn te goeder trouw. Zij willen net als u en wij dat actief met fraudebeheersing wordt omgegaan.

Secure Advance kan voor u, verzekeraar, voor alle branches en productgroepen onderzoek verrichten. Onderzoek in het kader van fraudebeheersing, maar ook om helderheid in een dossier te verkrijgen. Immers; niet ieder onderzoek mondt uit in fraude!

Goede inhoudelijk kennis van (aansprakelijkheids)wetgeving, polisvoorwaarden en verzekeringstechniek, maar ook jarenlange werkervaring in de verzekeringsbranche, staan garant voor goede resultaten.

Secure Advance richt zich in het bijzonder op de zgn. “Gezondheidsfraude” en trainingen.

Gezondheidsfraude

Het op geoorloofde wijze verrichten van feiten- en persoonlijk onderzoek is de specialiteit van Secure Advance. Zowel voor de verzekeraar als voor de betrokken persoon worden dergelijke onderzoeken kundig en transparant uitgevoerd.

Veelal vinden deze onderzoeken plaats in het kader van:

  • Aansprakelijkheidsverzekeringen (WA- / AVP- / AVB-Letsel),
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
  • Verzuimverzekeringen en
  • Zorgverzekeringen.

Uiteraard worden de onderzoeken uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Daarnaast conformeert Secure Advance zich aan de protocollen en gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars, zoals:

  • de gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
  • de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
  • het protocol Verzekeraars & Criminaliteit (2018).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier ook toezicht op.

Trainingen en presentaties

Naast het verrichten van onderzoek, kunnen wij u ook van dienst zijn met advies en awareness-training op het gebied van fraudebeheersing en onderzoek.

Fraudebeheersing is de verantwoordelijkheid van alle de personen die een dossier (gezamenlijk) in behandeling hebben. Of dit nu de schadebehandelaar, de schade-expert, de letselschaderegelaar, de arbeidsdeskundige of de medisch adviseur is, ieder heeft op zijn of haar vakgebied de verantwoordelijkheid om onderzoekindicatoren te signaleren en om met deze signalen stappen te ondernemen.

De schadebehandelaar is hiervoor de eerstverantwoordelijke, maar tegelijk moet de schadebehandelaar wel gevoed worden met informatie, zodat een dossier uiteindelijk wel of niet onderzoekwaardig is.

Conform de visie van het Verbond van Verzekeraars heeft Secure Advance de passende en reeds beproefde “training fraudeherkenning”. Deze training kan in overleg met u op maat worden aangeboden. Dit kan ook in de vorm van een presentatie.

Daarnaast heeft Secure Advance een samenwerkingsverband met “van Gelder Training en Advies” en “DeLanWa Training & Tekst”. Samen met Piet van Gelder en Bregje De Lannoy-Walenkamp is de training “Fact Finding bij expertise in de Personenschade” opgezet. Lees: Fact Finding

In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over al onze mogelijkheden.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Marius Rademaker

NIVRE-re

071 – 331 8364
+31 6 294 559 54
mrademaker@secureadvance.nl
LinkedIn profiel