Screening

Pre-employment screening (PES) is een belangrijk onderdeel van integraal integriteitsmanagement van uw organisatie. Een ‘integere organisatie’ moet weten wie ze op welke functie binnen haalt, zowel vast als op tijdelijke basis. Kandidaten moeten voldoen aan de functie-eisen, maar dienen zeker ook de juiste (integere) basishouding te hebben.

Vooral de houding en het gedrag van medewerkers zijn doorslaggevend in situaties waar zich integriteitsrisco’s voordoen in organisaties. Hoe is een kandidaat in het verleden omgegaan met ‘lastige’ situaties op het gebied van integriteit, is er bewustzijn rond integriteit en integriteitsrisico?

Afhankelijk van het profiel van de functie kunnen de (integriteit) risico’s toenemen en kan eventuele schade als gevolg van niet integer gedrag grote gevolgen hebben voor de organisatie. Het onderzoek is dus ook afhankelijk van de inhoud van de functie en het functieniveau. Per organisatie adviseren wij op welke wijze de screening kan worden ingepast in uw reguliere werving en selectieproces. Als u behoefte heeft aan onderzoek naar specifieke aspecten, die juist voor uw organisatie van bijzonder belang zijn, kunnen wij zo nodig ook maatwerk ontwikkelen.

Secure Advance handelt conform de richtlijnen en gedragscode van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. De rapportage wordt alleen met toestemming van de kandidaat verzonden aan de opdrachtgever.

Uiteraard worden deze onderzoeken alleen verricht met (schriftelijke) toestemming vooraf en medewerking van de kandidaat. De uitvoering van de screening geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van Secure Advance die op de hoogte zijn van de dynamiek en integriteitsrisico’s binnen uw organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Rob de Goede

071 – 331 8364
+31 6 53993380
rdegoede@secureadvance.nl