Advocatuur

Secure Advance verricht met grote regelmaat onderzoeken voor – en in samenwerking met – gerenommeerde advocatenkantoren. Wij hebben hier een concept voor ontwikkeld die in de afgelopen jaren zeer succesvol is gebleken. Min of meer wordt er vanuit de driehoek opdrachtgever – advocaat – Secure Advance gewerkt.

In de praktijk blijkt dat een werkgever of organisatie zich veelal eerst tot de advocaat wendt met een kwestie. De advocaat beoordeelt de casus en stelt dan vast dat er daadwerkelijk een arbeidsrechtelijk probleem is maar dat de bewijspositie onvoldoende is.

De advocaat stelt vervolgens voor om vanuit de opgedane ervaringen Secure Advance in te schakelen om een objectief onderzoek uit te voeren met als doel de feiten op te nemen in een feitenrapport. Dit rapport kan door de advocaat worden ingebracht in de arbeids- of strafrechtelijke procedure. In voorkomende gevallen kunnen onze rechercheurs worden opgeroepen als getuige.

Door de ruime ervaring die Secure Advance heeft met dit soort onderzoeken zijn wij samen met de advocaat in staat om binnen de geldende wet- en regelgeving de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te dienen waarbij zorgvuldigheid en proportionaliteit altijd het uitgangspunt is.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Rob de Goede

071 – 331 8364
+31 6 53993380
rdegoede@secureadvance.nl