Securitymanagement

U wilt overzicht, controle en kostenbesparing. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Incident gedreven security management, vanuit de gedachte “dat overkomt ons niet” of “we reageren wel wanneer het aan de orde is”, kan vergaande en onvoorziene consequenties hebben. Wat te denken van gevolgschades van incidenten, zoals verloren werkuren, ziekteverzuim, verloren gegane bedrijfsmiddelen, persoonlijke schade of imagoschade?

Security risk management is een continu proces dat risico’s identificeert en beoordeelt teneinde ze beheersbaar te maken. Aan de basis ligt een nulmeting in de vorm van een security risico analyse, waarbij Secure Advance kijkt naar dreigingen en kwetsbaarheden en de impact die incidenten op uw organisatie kunnen hebben. We maken op deze wijze de risico’s inzichtelijk en adviseren kosteneffectieve maatregelen, passend bij het karakter en de bedrijfsvoering van uw organisatie.

De security maatregelen worden gebundeld in een security management systeem, waardoor de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd worden volgens het “plan-do-check-act” principe. Hierdoor bent u in controle en kunnen kosten bespaard worden.

Secure Advance is niet gelieerd aan leveranciers en adviseert geheel onafhankelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marcel Welberg

071 – 331 8364
+31 6 22160490
mwelberg@secureadvance.nl