Beveiliging algemeen

Heeft u voldoende maatregelen getroffen om u en uw gezin te beschermen tegen criminele invloeden?

Deze vraag moeten bekende en/of financieel draagkrachtige personen zichzelf steeds vaker stellen. Door de verharding van de criminaliteit en de huidige media aandacht (Internet, Quote 500) is een situatie ontstaan waarbij deze doelgroep maatregelen moet treffen om de veiligheid van zichzelf en die van hun dierbaren te waarborgen. Deze personen lopen een verhoogd risico om een keer slachtoffer te worden van een crimineel incident, zoals een inbraak, overval, carjacking, afpersing of ontvoering.

Secure Advance B.V. brengt de veiligheidssituatie in kaart middels een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken naar dreigingen (van buitenaf) en kwetsbaarheden (van binnenuit). De combinatie van deze twee factoren bepaalt onder andere de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet. Aan de hand hiervan kan beslist worden of een risico geaccepteerd wordt of dat er aanvullende maatregelen (tijdelijk of permanent) nodig zijn.

Maatregelen die kunnen worden genomen zijn onder andere:

  • Bouwkundig:
    Beschermende en inbraakwerende of vertragende middelen voor terreinen, gebouwen, vaartuigen en voertuigen.
  • Elektronisch:
    Detectiemiddelen voor terreinen, gebouwen, vaartuigen en voertuigen.
  • Organisatorisch:
    Alle overige maatregelen die georganiseerd worden om een gewenst beveiligingsniveau te verkrijgen.