Bedrijfsrecherche / Integriteitsonderzoek

Heeft u een vermoeden dat er in uw organisatie of bedrijf wordt gefraudeerd, ontvangt u een melding van niet integer handelen of is er sprake van een misstand? Neemt u dan contact op met Secure Advance.

Onze werkwijze

In een vrijblijvend intakegesprek analyseren wij uw onderzoeksvraag en formuleren wij met u de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens ontvangt u van ons een heldere offerte en een plan van aanpak. Na akkoord gaan wij van start met het onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt u (veelal aangewezen contactpersoon) op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek.

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport, waarin in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen worden vermeld. Deze rapportage kan worden ingebracht in een arbeidsrechtelijke of gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

Secure Advance verricht onder andere onderzoek naar:

  • Diefstal/verduistering
  • Fraude/oplichting
  • Afpersing/sabotage
  • Overtreding van een concurrentie- of relatiebeding
  • Ongeoorloofd ziekteverzuim
  • Misbruik bedrijfsgegevens
  • Ongewenst surf- en internetgedrag
  • Seksuele intimidatie / pestgedrag
  • Vermoedens van overtredingen van de gedragscode
  • Overige (vermeende) misstanden

Voor wat betreft digitale en forensische werkzaamheden werken wij samen met gerenommeerde samenwerkingspartners die onder regie en coördinatie van Secure Advance deze werkzaamheden uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob de Goede

071 – 331 8364
+31 6 53993380
rdegoede@secureadvance.nl
LinkedIn profiel